< Powrót do strony głównejNie żyje Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej Kazimierz Czekaj

Z wielkim bólem informujemy, że w dniu 9 września 2016r. w tragicznym wypadku samochodowym zginął współzałożyciel i Prezes JIG Kazimierz Czekaj.

Rodzinie oraz wszystkim bliskim śp. Kazimierza Czekaja wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd JIG, przedsiębiorcy, współpracownicy i przyjaciele.
XXXVIII Konferencja Jurajskiej Izby Gospodarczej – II Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

4 marca br. odbyła się w hotelu Best Western Premier (członek JIG), w Krakowie przy ulicy Opolskiej 14a, trzydziesta ósma konferencja JIG – II Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki.

Partnerami Forum byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO, Stowarzyszenie Homini et Terrae, Stowarzyszenie Aktywności Międzypokoleniowej VITA i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który w swoim wystąpieniu życzył, uczestnikom Forum owocnych obrad i podkreślił znaczenie polityki senioralnej w problematyce srebrnej gospodarki. Z kolei referat dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafała Soleckiego przybliżył uczestnikom temat usług opiekuńczych i interwencji kryzysowej a wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzaty Szlązak, zagadnienie jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi. Przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapoznała nas z bilansem kariery jako pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych a kierownik Barbara Kamysz z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego naświetliła problem aktywizacji osób dojrzałych. Pierwszą część Forum zakończyło wystąpienie przedstawiciela Departamentu Polityki Regionalnej UMWM na temat wdrażania polityki senioralnej w Małopolsce.

Podczas przerwy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Jurajskiej Izby Gospodarczej, które udzieliło jednogłośnie absolutorium zarządowi a także zatwierdziło bilans i wynik finansowy izby za rok 2015. Po zakończeniu obrad gościliśmy kilkuosobową delegację przedsiębiorców z Ukrainy, przybyłą na zaproszenie szefa sekcji ukraińskiej naszej izby, właściciela firmy Manufaktura Cukiernicza, Pana Igora Budiejewa. Przedsiębiorcy ci, chcący nawiązać kontakty handlowe z członkami naszej izby, przedstawili się w krótkiej prezentacji. Dalsze kontakty mają być kontynuowane w rozmowach dwustronnych z ewentualnymi chętnymi do współpracy członkami naszej izby.


Po przerwie kawowej prezes Stowarzyszenia MANKO, Łukasz Salwarowski omówił sprawę rozwoju ogólnopolskiej karty seniora w kontekście korzyści z niej płynących zarówno dla przedsiębiorców jak i seniorów. Kolejno przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Katarzyna Igielska przybliżyła zagadnienia aktualnej oferty środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej a kierownik Robert Bażela z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska omówił zasady finansowania zadań w 2016 roku. Część programową Forum zakończył referat dyrektor SCKiPGZ w Zabierzowie Anny Domagały, omawiający dobre praktyki koordynatora ds. aktywizacji seniorów w Gminie Zabierzów.

Forum zakończył lunch i rozmowy w kuluarach, wzięli w nim udział przedsiębiorcy z terenu Małopolski działający w Izbach zrzeszonych w MPOG oraz seniorzy z terenu Krakowa, Miechowa i Gminy Zabierzów (grupa seniorów z koordynatorem Agnieszką Mleczko), zrzeszonych w Klubach Seniora, Radach Seniorów i UTW. Konferencji towarzyszyły prezentacje grupy rękodzielniczej „Koronczarki” z Rudawy i Manufaktury Cukierniczej z Krakowa.

Organizatorzy składają podziękowania Partnerom za współorganizację II Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki a także firmie SKOT za współpracę cateringową.

Do zobaczenia na III Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki.

Wigilia Jurajskiej Izby Gospodarczej
11 grudnia, po raz trzynasty, przy zapalonych świecach i z białym opłatkiem w dłoniach spotkali się przedsiębiorcy zrzeszeni w Jurajskiej Izbie Gospodarczej. Wigilia odbyła się tradycyjnie w restauracji „Kochanów” z udziałem stu przedsiębiorców zrzeszonych w naszej izbie i zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy, starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, wójta gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, radnych gminnych i powiatowych a także delegacji zaprzyjaźnionej Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Zanim rozpoczęło się składanie życzeń, kapelan Izby, ks. prałat dziekan Stanisław Kozieł wspólnie z ks. Isakowiczem-Zaleskim odczytali modlitwę i pobłogosławili opłatki – symbol pojednania i pokoju, a wójt gminy Elżbieta Burtan odczytała. Życzenia wszelkiego powodzenia w Nowym Roku i spędzenia świat w rodzinnej atmosferę i przy tradycyjnie zastawionym stole składali prezes Kazimierz Czekaj, marszałek Jacek Krupa, starosta Józef Krzyworzeka i Wójt Elżbieta Burtan. Prezes składając życzenia – podziękował za trwanie w jurajskiej wspólnocie, dzięki której tak wielu mieszkańców może cieszyć się pracą zapewniając dobrobyt swoim rodzinom. Wyraził nadzieję, że przedsiębiorczość w naszym regionie, przy nowej rzeczywistości politycznej, będzie się nadal dynamicznie rozwijać, przynosząc wymierne korzyści i tworząc przedpole dla kolejnych inwestorów. Białym opłatkiem - podając sobie dłonie – dzielili się wszyscy obecni. Dały się słyszeć życzenia Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, zdrowia, pogody ducha, wszelkiej radości na święta, nieustającej pomyślności, szczęścia, osiągnięcia zamierzonych celów w nadchodzącym roku i wiele, wiele innych – bardziej osobistych. Przy stole, na którym podawana była znakomita zupa grzybowa i smażony wigilijny karp, było jednakże więcej rozmów o sprawach dotyczących rodziny, znajomych i bożonarodzeniowych tradycji. Trudno się dziwić, wszak wigilia jest okazją, by choć na chwilę oderwać się od spraw przyziemnych i na życie spojrzeć w wysokości duchowych przeżyć, bo przyjdzie nowy rok i znów trzeba będzie zmagać się z rozmaitymi kłopotami i trudnościami. W imieniu wszystkich gości wigilijnych dziękujemy Państwu Brzeszczakom za stworzenie odpowiedniej atmosfery kolacji wigilijnej a Państwu Szczoczarzom za przekazanie ryb na stół wigilijny.Mikołaj jurajski w „Centrum WITEK” – to już czternasty raz!
5 grudnia w Centrum Konferencyjnym WITEK w Modlniczce odbyła się kolejna, czternasta już impreza mikołajowa dla dzieci zorganizowana przez naszą izbę. Współorganizatorem jej był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Ponad 220 dzieci bawiło się razem z aktorami scen krakowskich, którzy przedstawili spektakl „Szalone bajeczki z dziadunia teczki”. Dzieci, objadając się łakociami dostarczonymi przez firmy K & Z, Rafapol i Cukiernia Jana, uczestniczyły w zabawie wspomaganej przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Homini et Terrae a następnie bawiły się z przybyłym specjalnie na tę okazję Świętym Mikołajem, który każde dziecko obdarował pięknymi prezentami. Pomocnikami Mikołaja w tym roku byli: Katarzyna Olah, Magdalena Kasperska z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Kazimierz Czekaj, prezes JIG, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Paweł Chochół wiceprezes firmy MPL Service, Jacek Figiel prezes firmy Colorex, Andrzej Olah prezes firmy AGames, Witold Ślusarski redaktor naczelny „Znad Rudawy” i Szymon Gatlik z Urzędu Miasta Krakowa.Imprezę organizacyjnie nadzorowała Beata Baran. Składamy serdeczne podziękowania w imieniu obdarowanych dzieci wszystkim członkom naszej izby, którzy wsparli organizację tej imprezy, a w szczególności firmom: Goodman Polska, Krakowski Bank Spółdzielczy, AGames, FoodCare, MPL Service, PZU Życie, Colorex, Mosur, Kruk, Alsal, Conection i zabierzowskiemu kołu PSL. Specjalne podziękowania kierujemy do Gabrieli, Jerzego i Jana Kucharskich oraz Jerzego Gołębiowskiego za pomoc organizacyjną. Przypominamy, że w 2002 roku rozpoczęliśmy organizowanie „jurajskich mikołajów” a inicjatorami tej imprezy byli członkowie zarządu JIG śp. Józef Kruk i śp. Stefan Moląg.Podziękowanie dla wszystkich, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze życia Ś.P. JÓZEFA KRUKA
Składamy podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze życia Ś.P. JÓZEFA KRUKA księżom, siostrom zakonnym, służbie liturgicznej, władzom wojewódzkim, powiatowym, gminnym i sołeckim, wójtom gmin Wielka Wieś – Tadeuszowi Wójtowiczowi, Zabierzów – Elżbiecie Burtan oraz z pozostałym gminom powiatu krakowskiego, przedstawicielom Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, pocztom sztandarowym, klubom sportowym i seniora, kołom gospodyń wiejskich, zespołom ludowym, artystom, ochotniczym strażom pożarnym, policjantom, żołnierzom, służbie zdrowia, szpitalom, hospicjom, domom pomocy społecznej, szkołom, przedszkolom, uczelniom, urzędom, instytucjom, fundacjom, organizacjom, zrzeszeniom, firmom, zakładom pogrzebowym, kamieniarskim i stolarskim, kwiaciarniom, rodzinie, sąsiadom, znajomym, mieszkańcom rodzinnej miejscowości Zmarłego – Morawicy oraz pozostałym uczestnikom pogrzebu.

Dziękujemy służbom organizacyjno – porządkowym, urzędom, firmom oraz osobom prywatnym za profesjonalne przygotowanie i zabezpieczenie uroczystości pogrzebowej, a mieszkańcom Rząski za życzliwość i zrozumienie dla osób przyjezdnych.

Przekazujemy słowa wdzięczności za ogrom życzliwości i pomocy na etapie załatwiania formalności pogrzebowych oraz za słowa otuchy, wsparcia i złożone kondolencje.

Krystyna Kruk z synami i rodziną


XXXVII Konferencja Jurajskiej Izby Gospodarczej – I Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki
6 października br. odbyła się w hotelu Best Western Premier (członek JIG), w Krakowie przy ulicy Opolskiej 14a, trzydziesta siódma konferencja JIG – I Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki.

Partnerami Forum byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO i Bank PEKAO S.A.

Impreza została objęta patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka. Konferencję otworzyli prezes MPOG Andrzej Tutajewski, dyrektor JIG Andrzej Bukowczan i koordynator polityki senioralnej JIG Artur Półtorak.

Wicemarszałek Wojciech Kozak w swoim wystąpieniu życzył, uczestnikom Forum owocnych obrad i podkreślił znaczenie polityki senioralnej w problematyce srebrnej gospodarki. Referat dyrektora WUP Jacka Pająka przybliżył uczestnikom nowe instrumenty rynku pracy a wystąpienie kierownika Zespołu Obsługi Rynku Pracy WUP Anny Pasternak zapoznało nas z tematem krajowego funduszu szkoleniowego jako wzmocnienia potencjału kadrowego oraz kwalifikacji pracodawców i pracowników. Kolejno kierownik Działu Ekonomii Społecznej ROPS Michał Góra przybliżył zagadnienia przedsiębiorstw ekonomii społecznej w kontekście polityki prosenioralnej. Dyrektor MCP Rafał Solecki w swoim referacie na temat środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla przedsiębiorców naświetlił korzyści wynikające z prowadzących aktywne działania w zakresie srebrnej gospodarki. Magdalena Jędrzejek, szefowa PR Stowarzyszenia MANKO i Andrzej Skrzyński, członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej omówili temat ogólnopolskiej karty seniora w kontekście korzyści z niej płynących zarówno dla przedsiębiorców jak i seniorów. Pierwszą część Forum zakończyła dyskusja na temat pracodawców stosujących dobre praktyki w zakresie srebrnej gospodarki.

Po przerwie kawowej przedstawiciele organizacji senioralnych zabierali głos prezentując swoje zdanie w kwestii przedstawionych na Forum zagadnień. Głos zabrała między innymi najstarsza uczestniczka Forum, 83-letnia Maria Borkowska reprezentująca Klub Seniora z Miechowa. Temat zatrudniania seniorów omawiała także szefowa Klubu Seniora z Bolechowic Helena Moląg, a prof. Jan Dobrowolski – twórca i kierownik Uniwersytetu Otwartego dla Wszystkich AGH, zapraszał seniorów na zajęcia w nowym semestrze. Antoni Wiatr, przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów omawiał dylematy pracodawcy zatrudniającego osoby w wieku przedemerytalnym. Kolejno dyrektor UPPK Dorota Niemiec odniosła się do problemów zatrudnienia seniorów, poruszanych przez uczestników Forum. Józef Gil, kierownik programu +50 UPPK i Aneta Szczepańska, kierownik rozwoju zawodowego UPPK prezentowali szczegółowe programy zatrudniania osób w wieku +50. Konferencję zakończył referat kierownika Zespołu Sprzedaży i Obsługi Klienta Biznesowego Banku PEKAO S.A. Anny Czekaj-Szopy na temat nowych produktów Banku dla mikro i małych firm. Forum zakończył lunch i rozmowy w kuluarach, wzięli w nim udział przedsiębiorcy z terenu Małopolski działający w Izbach zrzeszonych w MPOG oraz seniorzy z terenu Krakowa, Miechowa i Gminy Zabierzów (grupą seniorów z terenu Gminy Zabierzów profesjonalnie opiekowała się Pani Agnieszka Mleczko), zrzeszeni w Klubach Seniora, Radach Seniorów, UTW i Ogólnopolskim Porozumieniu o Współpracy Rad Seniorów.

Organizatorzy składają podziękowania Partnerom za współorganizację I Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki a także firmom RAFAPOL i SKOT za współpracę cateringową.

Do zobaczenia na II Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki. Termin podamy wkrótce.Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Spotkanie wójt Elżbiety Burtan z przedsiębiorcami
5 maja 2015r. w Kochanowie odbyło się spotkanie Wójta Gmina Zabierzów Elżbiety Burtan z przedsiębiorcami z terenu gminy Zabierzów i okolic. Miało ono na celu omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem lokalnego biznesu i współpracy z samorządem.

Inicjatorem spotkania była wójt Elżbieta Burtan oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w Jurajskiej Izbie Gospodarczej. Poruszane były tematy związane z nadchodzącymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w 2016r. oraz możliwych obszarach działania w tym zakresie. Wójt Elżbieta Burtan przedstawiła również projekt zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny, który właśnie jest rozwijany i zaprosiła do współpracy przybyłych przedsiębiorców. Kolejnym tematem było przedstawienie możliwości zagospodarowania działek wokół Ratusza. Szersze informacje na ten pojawią się już niebawem. Zaproszono również przedsiębiorców związanych z gminą Zabierzów do rozważenia możliwości współpracy przy powstawaniu gry planszowej o tematyce historyczno-turystycznej promującej gminę Zabierzów, która obecnie jest w fazie projektu i czeka na ostateczną koncepcję i decyzję o realizacji.

Spotkania mają mieć charakter cykliczny, a kolejny termin będzie ustalony w lipcu.

/Źródło: UG Zabierzów/


Mikołaj jurajski 2014 w „Centrum WITEK” – to już trzynasty raz!


6 grudnia w Centrum Konferencyjnym WITEK w Modlniczce odbyła się kolejna, trzynasta już impreza mikołajowa dla dzieci zorganizowana przez naszą izbę. Współorganizatorem jej był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


Ponad 220 dzieci bawiło się razem z aktorami scen krakowskich, którzy przedstawili spektakl „Niezwykłe przypadki foczki akrobatki”. Dzieci, objadając się łakociami dostarczonymi przez firmy K & Z, Rafapol, Kraksmak i SKOT, uczestniczyły w zabawie wspomaganej przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Homini et Terrae a następnie bawiły się z przybyłym specjalnie na tę okazję z Laponii Świętym Mikołajem, który każde dziecko obdarował pięknymi prezentami. Pomocnikami Mikołaja w tym roku byli Elżbieta Burtan wójt Gminy Zabierzów, Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów, Katarzyna Dudzik przedstawicielka firmy Goodman, Kazimierz Czekaj, prezes JIG, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Paweł Chochół wiceprezes firmy MPL Service, Jacek Figiel prezes firmy Colorex, Witold Ślusarski redaktor naczelny „Znad Rudawy”, Helena Moląg i Józef Kruk.


Imprezę organizacyjnie nadzorowała Beata Baran. Składamy serdeczne podziękowania w imieniu obdarowanych dzieci wszystkim członkom naszej izby, którzy wsparli organizację tej imprezy, a w szczególności firmom Goodman Polska, Fundacja BNP Paribas, Krakowski Bank Spółdzielczy, AGames, FoodCare, MPL Service, PZU Życie a także firmom Colorex, Mosur, Kruk, Alsal, SNC, Biuro Podróży Olimp, Restauracji Krakowskie Przedmieście, Illinois i zabierzowskiemu kołu PSL. Specjalne podziękowania kierujemy do Gabrieli, Jerzego i Jana Kucharskich oraz Jerzego Gołębiowskiego za pomoc organizacyjną. Przypominamy, że w 2002 roku rozpoczęliśmy organizowanie „jurajskich mikołajów” a inicjatorami tej imprezy byli członkowie zarządu JIG, Józef Kruk i śp. Stefan Moląg.
Miesięcznik Jura w Internecie
Informujemy, że każdy kolejny numer miesięcznika „JURA” będzie dostępny do pobrania z naszej strony internetowej w formacie PDF. Najnowsze wydanie będzie dostępne w dziale „Miesięcznik Jura”... >> pobierz najnowszy numer